bouw renovatie
bouw renovatie bouw renovatie bouw renovatie bouw renovatie

Home

Bouwtechnisch onderzoek voor particulieren en business pakket voor makelaars

Wat is een bouwtechnisch onderzoek voor particulieren? Het uiteindelijke bouwtechnisch onderzoek voor particulieren word erkend door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Tevens voldoet het aan de eisen die gesteld zijn t.b.v. de Nationale Hypotheek Garantie. Bij een bouwtechnisch onderzoek voor particulierenworden o.a. de volgende elementen ge´nspecteerd:
- Fundering kruipruimte (beperkt) en vloeren, Riolering, ventilatie, leidingwerk in kruipruimte,
Bouwkundige staat van vloeren, muren, metselwerk, voegwerk en lateien, Staat en toestand van dak, pannen, dakbeschot, goten, zink en schoorstenen, Technische staat en te verwachten levensduur van dakbedekking, dakconstructie bij alle daken. Lees meer over bouwtechnisch onderzoek voor particulieren, Staat van puien, kozijnen, ramen, deuren enz. Technische staat van de CV installatie, Technische staat van de elektrische installatie, Technische en onderhoudstaat van keuken en alle overige sanitaire groepen, Een oordeel over de staat van evt. schuren, garages en opstallen, Vaststelling aanwezigheid loden waterleiding, aanwezigheid asbest, risico koolmonoxide e.d. Een kostenraming met direct noodzakelijke kosten, termijn kosten en verbeter kosten.

 

Diensten particulieren:

 

Bouwtechnisch onderzoek

Diensten makelaars:

 

Business pakket

(Uitgebreid servicepakket voor zakelijke klanten)

 

Overige diensten:

 

BetonrotkeuringOnline_onderhoudsplanning (VVE), Vooropname / 0-meting, Overige diensten

   
 

 

 

 

 

 

 

BOUWTECHNISCHE KEURING BOUWKUNDIG RAPPORT