Bouwtechnisch onderzoek

Wat is een bouwtechnisch onderzoek ?

Een bouwtechnisch onderzoek is aan te bevelen bij aan of verkoop van uw woning.

Het uiteindelijke bouwtechnische rapport word erkend door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Tevens voldoet het aan de eisen die gesteld zijn t.b.v. de Nationale Hypotheek Garantie.

De keuring wordt uitgevoerd door een ervaren bouwkundige, die bij ons in dienst is. Dus geen freelancers of samenwerkingsverbanden waarbij de eventuele aansprakelijkheid bij fouten vaak erg moeilijk is.

De rapportage is helder en in begrijpelijke taal geschreven, wordt in full color uitgeprint en in drievoud verzonden. U ontvang dus niet alleen een digitaal rapport, nog een methode waar veel bedrijven in deze sector aansprakelijkheid mee uitsluiten.

Op basis van jarenlange ervaring en bekendheid met de eisen die gesteld worden is er een sluitende controlemethodiek opgesteld. Tijdens deze bouwtechnische keuring wordt, bij voorkeur in uw aanwezigheid, door de inspecteur deze methodiek toegepast. Op basis van deze inspectie wordt een keuringsrapport opgesteld. Hiermee heeft u direct een wapen in handen om te onderhandelen of om uw beslissing te overdenken. U koopt immers niet elke dag een woning.

Met behulp van deze bouwtechnische keuring worden voor zover als mogelijk zichtbare en eventuele verborgen gebreken aan constructies en/of andere tekortkomingen aan onderhoud behoevende elementen in kaart gebracht. Het rapport wat in de meeste gevallen reeds de volgende dag beschikbaar is geeft inzicht in de bouwtechnische en onderhoudsstaat van een woning en is tevens voorzien van een kostenraming, met daarop de direct noodzakelijke, termijn en verbeter kosten waarmee u als koper op korte of langere termijn (tot maximaal 5 jaar) te maken krijgt.

Voorbeeld rapportage van een BTO (Bouwtechnisch onderzoek, gemiddelde woning)

Bij een bouwtechnisch onderzoek worden o.a. de volgende elementen ge´nspecteerd:

 

- Fundering kruipruimte (beperkt) en vloeren.

- Riolering, ventilatie, leidingwerk in kruipruimte.

- Bouwkundige staat van vloeren, muren, metselwerk, voegwerk en lateien.

- Staat en toestand van dak, pannen, dakbeschot, goten, zink en schoorstenen.

- Technische staat en te verwachten levensduur van dakbedekking, dakconstructie bij alle daken.

- Staat van puien, kozijnen, ramen, deuren enz.

- Technische staat van de CV installatie.

- Technische staat van de elektrische installatie.

- Technische en onderhoudstaat van keuken en alle overige sanitaire groepen.

- Een oordeel over de staat van evt. schuren, garages en opstallen.

- Vaststelling aanwezigheid loden waterleiding, aanwezigheid asbest, risico koolmonoxide e.d.

- Een kostenraming met direct noodzakelijke kosten, termijn kosten en verbeter kosten.

 

Bovenstaande begrippen zijn slechts een greep van aspecten waar de inspecteurs van Perfectbouw naar kijken en op onderzoeken. Tijdens een inspectie worden in principe alle elementen en alle onderdelen in, aan en rondom de woning ge´nspecteerd. Tijdens de inspectie krijgt u (indien gewenst) direct al een indruk van bovengenoemde zaken, het uiteindelijke keuringsrapport kunt u digitaal ontvangen maar wordt in elk geval in drievoud en als papieren exemplaar verzonden.

Klik hier voor prijzen, of maak hier online een afspraak voor een bouwtechnisch onderzoek.

Wilt u eerst meer informatie bel gerust 078-6849750

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouwtechnische keuring Asbest